weer voor uw geld

De Vlaamse kustgemeenten trekken aan de noodklok. Commerciële weersvoorspellers hebben het gore lef om aanhoudend wisselvallig weer te voorspellen. Gevolg, aldus de verontruste burgervaders, massale annulering van gereserveerde accommodaties. Schande. Nooit heb ik beter geweten, dan dat de BRT(N) en later de VRT structureel het hele voorjaar en de volledige zomerperiode schitterend weer voorspelden voor de Belgische kust. Er ging geen vrijdag voorbij waarop de zon zo tegen de middag niet op volle sterkte doorbrak boven het casino van Oostende, het zand van De Panne en de frigoboxen van Knokke. Meteorologische waarzeggerij van de koude grond. Ik kom er niet vaak, mij te druk met dat altijd mooie weer, maar ik vermoed dat er centraal in iedere Vlaamse badstad een standbeeld is opgericht voor Armand Pien. Gesponsord door de plaatselijke middenstandsvereniging en de familie Lippens. Zandsculpturen van Sabine Hagedoren, de borsten fier in de branding. Verstilde dankbetuigingen voor bewezen diensten. En nu zijn daar die commerciële aasgieren die onder de vleugels van de zeegebonden neringdoenden komen schijten. Weg zorgvuldig opgebouwde reputatie. Doorprikt de zeepbel. Het zal toch niet gebeuren, dat de vrije marktwerking de hegemonie van de boodschappen van algemeen nut zal ondermijnen. Geen groenten meer van bij ons, niemand die nog Belgische kazen zal willen kopen, geen geld meer van het blauw fabriekje. Laten we hopen dat er een overkoepelend orgaan der Belgische badsteden wordt opgericht, dat zich ten doel stelt vanaf volgende zomer opnieuw hun eieren naar het juiste klooster te dragen.

1 comment
  1. Ha! jij dacht dat alleen de Vlaamse kustgemeenten deze truc kenden. In het pittoreske Hoek van Holland kunnen ze er ook wat van: http://uglyc.at/rtl.nl/hB

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.