plons

Zomaar wat oude kranten op een stapeltje. De ontpoldering van de Hedwigepolder bovenaan. Actueel als altijd, zolang je maar een Zeeuwse krant leest. Daaronder de uitslagen van de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. Vlaams Nationalisten veroveren vanuit Antwerpen de gemeentehuizen in het Nederlands sprekende deel van het land. Grote voorganger Bart de Wever roept ergens dat hij de banden met Nederland wil aanhalen. Zeeuws-Vlaams Nationalisten dan? En dat nationalisme zelf, ondermijnt dat in een zucht de vloek van de internationale verdragen die hebben geleid tot het voornemen ons landje apart langzaam terug te schenken aan de zee? Ter meerdere eer en glorie van de Antwerpse haven. Zou Robesin zo’n kans nou laten liggen, of heeft het partijbureau van de NVA in Antwerpen al een pittig mailtje met het voornemen de annexatie van de zuidelijke Nederlanden met houweel en spade te verdedigen ontvangen? Te beginnen met een ketting tussen de veerhavens van Terneuzen en Hoedekenskerke. Of een hek boven op de Westerscheldetunnel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.