in de beperking toont zich de meester

Kent u Radio 5? Radio 5 Nostalgia om nog iets preciezer te zijn? Het podium op de openbare zender waar gepensioneerde radiomakers gepensioneerde radio mogen maken voor luisteraars met een hang naar nostalgie. Naar leuke ouwe plaatjes, naar stellingen die passen bij een opvoeding uit een ver verleden en naar de verhalen over Tineke de Nooij door Tineke de Nooij.

Nostalgia, waar grijze duiven mogen bellen om hun eenzaamheid te doorbreken. Om hun ongezouten mening vermengd met het verdriet van zeventig jaar verlies ongegeneerd voor de voeten van de nietsvermoedende luisteraar te werpen. U kent het? Fijn.

Vandaag in Open Huis, het EO-middagprogramma voor al uw schijnbare keuzes, bij voorkeur bijbelvast genoeg om tot maar een uitkomst te leiden, de gestage terugloop van het aantal ooievaars in Nederland. STORK, ofwel Stichting Ooievaars Research & Knowhow, ik vind hem sterk, luidt de noodklok. Vast en zeker terecht. De laatste keer dat ik per abuis een reiger voor een ooievaar aan zag ligt zelfs al even achter me.

Waar ik echter meer door van mijn stuk ben dan door dit vreselijke nieuws, is de gigantische misser die de grijze luisterende massa hier begaat. Het schot voor open doel dat menig een conservatieve christen feilloos in had moeten koppen. De ooievaarsstand gaat achteruit? Ja natuurlijk, wat dacht u anders, nu de anticonceptiepil hier in Nederland zijn eenenvijftigste jaar in is gegaan.

2 comments
  1. Kan niets anders doen dan hard lachen!

    1. Kom kom Kerstin, ook niet als je het echt probeert?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.